Poradnia logopedyczna w Kielcach

 

W naszej Poradni Logopedycznej prowadzimy terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług wykwalifikowanych specjalistów, których zatrudniamy w naszej placówce w Kielcach.

Terapia logopedyczna w Przychodni Dla Rodziny „GALUS” zawsze poprzedzona jest diagnozą logopedyczną, która pozwala podjąć decyzję o stosowanej terapii. Zazwyczaj lekarz logopeda podczas terapii stosuje kilka metod, dostosowanych do rodzaju schorzenia, co znacznie poprawia efekty ćwiczeń. Sposób leczenia zawsze dobrany jest też do wieku i możliwości Pacjenta, na pierwszym miejscu stawiając jego komfort i potrzeby.

Oprócz ćwiczeń typowo artykulacyjnych nasi specjaliści uczą Pacjentów ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ortofonicznych, logorytmicznych i stymulujących rozwój słuchu fonematycznego.

 

Pacjentka u logopedy


Terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

W ramach terapii logopedycznej oferujemy:

  • wczesną interwencję logopedyczną dla Pacjentów najmłodszych;

  • terapię opóźnionego rozwoju mowy;

  • pracę z osobami z wadami wymowy, takimi jak nieprawidłowa realizacja głosek lub mowa bezdźwięczna;

  • terapię jąkania i zacinania;

  • terapie zbyt szybkiego tempa mowy;

  • terapię logopedyczną dla dzieci z wadą słuchu i niesłyszących.

Pracujemy także z Pacjentami ze spektrum autyzmu (w tym zespołem Aspergera), Pacjentami  z niepełnosprawnością, słabosłyszącymi oraz niesłyszącymi. Pomagamy osobom z zaburzeniami mowy, słuchu fonematycznego oraz trudnościami w koncentracji uwagi. Zapewniamy pomoc logopedyczną dla Pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi, jak dysfazja czy afazja.


Zachęcamy do kontaktu z naszą placówką medyczną

Przejdź do formularza